Hyresdata är länken mellan potentiella hyresgäster och lokaluthyrare.

Vi tillhandahåller en databas med uppdaterad förstahandsinformation om företags lokalsituation. Förutom information om aktivt lokalsökande företag finns även information om andra företag, vilka lokaler företagen sitter i dag, kontraktstyp, kontraktslängd samt övrig relevant detaljinformation underlättar och effektiviserar uthyrningsprocessen för företag som arbetar med uthyrning av kommersiella lokaler/fastigheter. Vi erbjuder även ökade affärsmöjligheterna för ett begränsat antal företag som levererar olika produkter och tjänster till företag i förändring. Anslut Er till den exklusiva skara som idag erhåller information om vilka dessa företag är.

Hur kan vi hjälpa er? Klicka här