Vasakronan i toppen

Hyresdata 2 juni 2014
Vasakronan logo

Källa: Fastighetsnytt

Vasakronan är fortsatt överlägset det mest kända och det mest attraktiva fastighetsbolaget bland de verksamma i branschen. Det visar andra upplagan av Branschbarometern. WSP är det mest attraktiva konsultbolaget medan Newsec kniper första platsen i kategorin kännedom.

Fastighetsnytt har nu genomfört sin ­enkätundersökning ­Branschbarometern för andra gången och när de ­verksamma i ­fastighetsbranschen får säga sitt är Vasakronan det bolag som ­anses mest ­attraktivt och ­likaså mest ­välkänt. ­Närmast därefter kommer de ­statliga ­bolagen ­Akademiska Hus och ­Jernhusen. Noterbart är att av de 178 som svarade på undersökningen har 110 (62 ­procent) varit verksamma inom ­fastighetsbranschen i mer än 10 år.

När respondenterna får välja vilka ­faktorer de värdesätter högst hos sina ­arbetsgivare svarar de flesta att typ av ­arbetsuppgifter och förtroende för ­närmsta chef är viktigast. Samtidigt tycker ­majoriteten inte att möjlighet till arbete ­utomlands är av någon större vikt.

En mer djupgående analys av 2014 års upplaga av Branschbarometern kommer att publiceras löpande.