TV4 står inför ev flytt

Hyresdata 27 maj 2014
tv4 flyttar lokal

Källa: Fastighetsvärlden

Drygt 10 000 kvm står på spel. Hösten 2016 går TV4:s hyreskontrakt ut med Vasakronan i fastigheten Bremen 1 i Värtan, Stockholm. TV4 undersöker nu alternativa lösningar för en ny lokallösning till avtalstidens utgång och tar hjälp av Tenant & Partner som stöd i lokalprojektet.

TV4-Gruppen hyr cirka 11.000 kvm för TV4 och Nyhetsbolaget som är de bolag som berörs av en eventuell flytt. Bolagen är de största hyresgästerna i huset.

Ett beslut om vald inriktning väntas efter sommaren.

– Vi befinner oss mitt i en stor förändringsprocess och det är viktigt att även våra lokaler stödjer det vi vill åstadkomma. En ny lokallösning ska bidra till flödet mellan våra olika avdelningar och stimulera kreativiteten, ha en väl fungerande infrastruktur och självklart vara representativ, säger Åsa Jamal, kommunikations- och HR-direktör på TV4-Gruppen.