Starkt kvartal av Balder

Hyresdata 7 maj 2014

Källa: Fastighetsnytt

Balder redovisar ett driftnetto på 350 miljoner kronor för årets första kvartal och ökar därmed driftnettot med 78 miljoner jämfört med motsvarande kvartal ifjol. Förklaringen till det ligger i att intäkterna ökat med 118 miljoner kronor samtidigt som kostnaderna inte har skenat iväg, tack vare den milda vintern.

Sett till förvaltningsresultat ökar man med 70 miljoner kronor, mycket tack vare att det låga ränteläget har vägt upp mot den ökade belåningen och Balders räntekostnader har stigit med endast 1 miljon kronor vilket med tanke på hur hyresintäkterna har ökat på grund av förvärv är värt att uppmärksammas. Förvaltningsresultatet för kvartalet hamnar på 195 miljoner kronor.

Den andra sidan av räntekostnadsmyntet är dock räntederivaten och där påverkas Balders resultat på sista raden negativt som alla andra fastighetsbolags. Detta trots en värdeökning i fastighetsbeståndet som är 71 miljoner kronor högre än ifjol. Före skatt gör man en vinst på 351 miljoner kronor jämfört med 515 miljoner ifjol.

Balders balansräkning är stark och vid kvartalsskiftet uppgick den till 31,7 miljarder kronor varav det egna kapitalet var 11,6 miljarder och soliditeten således 36,8 procent. Fastighetsbeståndets belåningsgrad ligger på stabila 56,3 procent och räntetäckningsgraden är 3 procent.

Alla Balders lediga lokaler