SEB till Arenastaden

Hyresdata 27 juni 2014
seb logo

Källa: Fastighetsnytt

Fabege har tecknat ett 20-årigt avtal med SEB om att hyra i Arenastaden, Solna.

SEB kommer att samla stora delar av sin verksamhet i Stockholm och skapar 4 500 arbetsplatser i nya kontorsbyggnader i anslutning till Mall of Scandinavia. Hyresvärdet är 157 miljoner per år.

SEB:s kontor kommer att miljöcertifieras enligt BREEAM och avtalet som tecknats är ett Grönt hyresavtal.

Den sammanlagda projektkostnaden uppgår till cirka 2,3 miljarder. SEB:s nya kontorsbyggnader beräknas vara färdigställda och tas i bruk i två etapper, varav den första i maj 2017 som motsvarar cirka 60 procent och resterande del i maj 2018.

De nya kontorskvarteren har ritats av Alessandro Ripellino Arkitekter på uppdrag av Fabege.