Sagax satsar i Paris

Hyresdata 8 maj 2014
Sagax - Lediga lokaler

Källa: Fastighetsnytt

Lager- och logistikbolaget Sagax har beslutat att satsa på Paris som en kompletterande marknad till den befintliga verksamheten i Sverige och Finland. Bolaget har rekryterat en vd för verksamheten i den franska huvudstaden. Det framgår av bolagets kvartalsrapport som släpptes på onsdagen.

I sin vd-kommentar skriver Sagax vd David Mindus att man gör bedömningen att bolaget kommer att gynnas av att kunna investera i fler marknader än vad man gör nu.

”Vårt investeringssegment är särskilt intressant i marknader som uppvisar en kombination av begränsad tillgång på mark, befolkningstillväxt och hög BRP per capita. Nämnda kombination leder till låg utbudsförändring och stabil lokalefterfrågan. Parisregionen uppvisar dessa egenskaper,” skriver David Mindus.

Vidare skriver han att den nyrekryterade vd:n för Parisverksamheten kommer att tillträda sin tjänst 1 juli.

”Det finns inget skäl att förvänta sig några större transaktioner inledningsvis. Verksamheten kommer att byg­gas upp stegvis precis som Sagax gjort i Finland (där vi i år driver verksamhet för tionde året),” avslutar David Mindus.

Se alla Sagax lediga objekt