Kungsleden avyttrar i Göteborg

Hyresdata 4 juni 2014
Kungsleden logo

Källa: Fastighetsnytt

Kungsleden avyttrar två fastigheter i Göteborg, Inom Vallgraven 34:4 och Kålltorp 102:1, för 222 miljoner kronor. Köpare av båda fastigheterna är Sigillet Fastighets AB.

Fastigheten Inom Vallgraven 34:4 är belägen i centrala Göteborg vid korsningen Västra Hamngatan och Kungsgatan och har en uthyrningsbar area om 3 680 kvadratmeter.

Fastigheten Kålltorp 102:1 är belägen på Munkebäckstorg, cirka fyra kilometer nordost om Göteborgs centrum och har en uthyrningsbar area om 4 738 kvadratmeter.

Försäljningen ger en vinst om cirka 50 miljoner kronor. Frånträde av båda fastigheterna sker den 2 juli 2014.

Se alla Kungsledens lediga objekt