Kungsleden ökar efter GE förvärv

Hyresdata 29 april 2014
Kungsleden

Källa: Fastighetsvärlden

Förvärvet av GE-portföljen ger starkt avtryck i Kungsledens första kvartal 2014. Nettoomsättningen ökade till 707 (487)  miljoner, jämfört med första kvartalet förra året, och bruttoresultatet steg till 408 (281) miljoner. Förvaltningsresultatet mer än fördubblades från 88 miljoner till 195 miljoner, motsvarande 1,43 kronor (0,64) per aktie

Nettouthyrning ökade till 12 miljoner från ett minusresultat om 5 miljoner förra året. Kassaflödet från rörelsen uppgick till 178 (131) miljoner, motsvarande 1,30 kronor (0,96) per aktie.

Kungsleden är i färd med att renodla portföljen och sålde under första kvartalet fastigheter för 506 miljoner. Efter kvartalets utgång har fastigheter för ytterligare 185 miljoner. Resultateffekten av samtliga försäljningar beräknas uppgå till 58 miljoner och redovisas under kommande kvartal.

Kungsleden skriver också i sitt delår att de ämnar överklaga Kammarrättens negativa beslut i det skattemål som bolaget är inblandat i.

Se alla lediga objekt ifrån Kungsleden