Hyresnivåer lokaler

Hyresdata 16 maj 2014
Hyresnivå kontor - Hyresnivå lokaler - Hyresnivå butik - Hyresnivå industri

Svensk Fastighetsmarknad har utgett en rapport som ger en ögonblicksbild av den svenska fastighetsmarknaden i vid bemärkelse. Där finner du fakta om hyresnivåer, direktavkastning, bedömda värden med mera, inte bara i storstadsregionerna utan även i Sveriges viktigaste regionala marknader. Sannolikt är detta den bredaste sammanställningen som presenteras i en öppen redovisning. Men viktigast är kanske att de har valt att koppla faktabeskrivningen till trender och möjligheter samt presentera de viktigaste aktörerna i den specifika marknaden. Därmed är det deras ambition att bidra till nya affärsuppslag.

Läs hela rapporten här