Corem förvärvar i Göteborg

Hyresdata 24 april 2014

Källa: Fastighetsnytt

Corem förvärvar av fastigheten Backa 22:17, belägen i Backadalens industriområde i Hisings Backa. Köpeskillingen uppgick till cirka 70 miljoner kronor.

Fastigheten består av cirka 8 500 kvadratmeter, varav merparten utgörs av lagerytor. Fastigheten är fullt uthyrd till Duells. Affären genomförs som en bolagsöverlåtelse, med ett fastighetsvärde motsvarande cirka 70 miljoner kronor. Fastigheten tillträds omgående.

MAQS Law Firm har agerat legal rådgivare åt Corem.

Se lediga lokaler från Corem Property Group