Bra siffror ifrån Balder

Hyresdata 8 maj 2014
Balder Lediga lokaler

Källa: Fastighetsvärlden

Stora affärer har givit god utväxling på hyresintäkter och förvaltningsresultat hos Balder. Hyresintäkterna för första kvartalet uppgick till 566 mkr (448) och driftsöverskottet ökade med 28 procent till 350 mkr (272). Förvaltningsresultatet ökade med hela 45 procent till 234 mkr (161). Resultatet före skatt blev 351 mkr (515).

Se Balders lediga lokaler