AMF hyr ut kontor

Hyresdata 15 maj 2014
AMF Fastigheter - Lediga lokaler

Källa: Fastighetsvärlden

Epicenter tar över Roburs lokaler. 
AMF Fastigheter hyr ut större delen av fastigheten Trollhättan 29, en av fem fastigheter som utgör ”Gallerian-kvarteret, i centrala Stockholm till innovationshuset Epicenter som drivs av Ola Ahlvarssons bolag SIME och Result. Det handlar om fastigheten som ligger närmast Sergels torg och som ligger till höger om Gallerians huvudentré. Nuvarande hyresgäst i lokalerna är Swedbank Robur plus andra enheter inom storbanken.

Epicenter ska slå upp portarna i slutet av oktober. Epicenter ska i sin tur hyra ut lokaler och gemensamhetsytor till kreativa bolag inom it-sektorn, och ytorna är fullt uthyrda om alla de 30-tal bolag som tecknat LOI fullföljer sitt intresse.

Hyresgästerna kommer att få ett ”accesskort” till lokalerna som ger olika tillgång beroende på vad de betalar för. Flera av hyresgästerna kommer även att ha ”vanliga” kontorslokaler.

Den aktuella fastigheten Trollhättan 29 ligger sent i tiden i AMF fastigheters ombyggnadsplaner och när den fastigheten ska byggas om ska verksamheten enligt planerna flytta till moderna lokaler inom Galleria-kvarteret. Delar av Trollhättan 29 kan komma att behöva tas i anspråk när de stora hotellen ska byggas i fastigheten norrut, Trollhättan 33, ska byggas. Där har Swedbank sitt huvudkontor och banken ska vid halvårsskiftet ha lämnat lokalerna.